Inteligentny rozwój

Gormanet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w konsorcjum z Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej i Lab Control spółka z ograniczona odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „PostureScan – system oparty o uczenie maszynowe służący do analizy, interpretacji wad postawy u dzieci i młodzieży”

Cel projektu

Celem projektu „PostureScan” jest opracowanie technologii i metodologii opartej o metody Uczenia Maszynowego, pozwalające przedstawicielom zawodów medycznych: pielęgniarkom, fizjoterapeutom, lekarzom na sprawną i efektywną ocenę postawy u dzieci, wyszukiwanie wad postawy oraz deformacji na wczesnym ich etapie, co pozwoli wprowadzić nową jakość w zapobieganiu następstwom wad postawy w życiu dorosłym lub narastaniu deformacji. System ograniczy do minimum ewentualne pomyłki podczas oceny wizualnej i pozwoli na wczesne wykrywanie potencjalnych wad postawy, oraz jej obserwację w czasie. Pozwoli na śledzenie remisji lub nasilenia zmian, co połączone z dostosowaną do tego pracą rehabillitacyjną umożliwi stworzenie powszechnego systemu oraz nowego standardu opieki nad dziećmi z wadami postawy. “Posture Scan” umożliwi dokładniejsze i szybsze przeprowadzania badań przesiewowych w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach średnich co pozwoli na zmniejszenie kosztów badania i umożliwi dokładniejszą analizę i bardziej spersonalizowane sugestie dotyczące rehabilitacji wybranego schorzenia.

Planowane efekty

Rezultatem projektu będzie stworzenie metodologii badania i technologii opartej o techniki Uczenia Maszynowego w formie systemu i metodologii badania, która usprawni proces definiowania przesłanek o wadach postawy i deformacjach u dzieci i młodzieży. System zostanie wsparty pomiarami z pedobarografu, stereoskopią, lidografią i rollupem zaprojektowanym do wsparcia procesu wyznaczania superpixeli. Posture Scan będzie narzędziem dedykowanym przedstawicielom zawodów medycznych tj. pielęgniarkom, fizjoterapeutom, ortopedom i lekarzom rodzinnym, zajmującym się badaniem wad postawy ciała podczas badań indywidualnych i badań przesiewowych. Posture Scan umożliwi szybką analizę i precyzyjną ocenę postawy u badanego pacjenta. Poza elementem badania stanu obecnego pacjenta badanego Posture Scan będzie tworzyło tzw. Historię postawy pacjenta badanego, w której widoczny będzie progres lub regres wybranej patologii postawy ciała co znacząco przyczyni się do dobierania odpowiedniego postępowania mającego na celu leczenie i zapobieganie dalszym schorzeniom. Posture Scan jako narzędzie, którego głównym przeznaczeniem będzie analizowanie skoliozy i wad postawy u młodych osób (dzieci między 3 a 18) będzie spełniało funkcję prewencyjną we wczesnym wykrywaniu wad postawy u badanych osób, jednocześnie minimalizując potencjalne ryzyko powikłań. Opracowana metodologia pracy z młodym pacjentem pozwoli stworzyć nowy standard opieki nad wykrywaniem i obserwacją wad postawy w czasie, co skutkować będzie obniżonymi kosztami opieki w życiu dorosłym i polepszeniem standardu życia. Wykorzystanie technologii będzie atrakcyjne dla podmiotów realizujących programy profilaktyki wad postawy w kraju i na świecie. Infrastruktura technologii ze względu na swoją formę, ma potencjał wsparcia diagnostyki wad postawy w krajach i regionach słabiej rozwiniętych.

Wartość projektu: 8 482 620,72 zł

Wkład funduszy europejskich: 7 217 653,06 zł