Jeśli są Państwo zainteresowani rozwiązaniem lub mają pytania prosimy o podanie swoich danych kontaktowych w formularzu poniżej.

Żmudne układanie planów, ręczne sprawdzane obecności oraz ciągłe telefony w sprawie zmian w planie? Masa usprawiedliwień i innych formalności? Dla niektórych Izb Adwokackich w Polsce taki scenariusz to już przeszłość.

PRZEDSTAWIAMY PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI STWORZONĄ
SPECJALNIE Z MYŚLĄ
O PAŃSTWA IZBIE ADWOKACJKIEJ

Zastosowanie

Wsparcie dla wykładowców

Wygoda dla aplikantów

Plan zajęć

w e-dziennikach jest zawsze aktualny, zawsze spójny. Automatyczna weryfikacja planu wychwytuje błędy w planie, które inaczej można by łatwo przeoczyć gdy tworzymy go ręcznie. Dzięki temu zabezpieczeniu znane wszystkim i irytujące sytuacje jak pomylone godziny zajęć, czy zajęte sale nie powinny być już więcej problemem.

Sprawdzanie obecności

jest dla wykładowcy żmudnym obowiązkiem, E-Dziennik pozwala szybko i sprawnie „odhaczyć” obecnych i nieobecnych aplikantów z gotowej listy. Sprawdzona obecność automatycznie trafia do dziekanatu, zaoszczędzając w ten sposób wykładowcy cenny czas.

Komunikacja z grupą

kilkudziesięciu aplikantów także staje się prostsza dzięki modułom wiadomości i dyskusji. Cała grupa może otrzymać dostęp do otrzymanych odpowiedzi - Na pytania aplikantów wystarczy więc opowiedzieć tylko raz – informacje pozostają widoczne zaraz przy temacie zajęć

Powiadomienia

Zmiany w planie, odwołane zajęcia, zmiany sal – korzystając z E-dziennika aplikanci mogą nie tylko sprawdzić swój plan zawsze i wszędzie. System po każdej zatwierdzonej zmianie wysyła automatycznie powiadomienia do wszystkich wykładowców i aplikantów których zmiana dotyczy. Komunikaty w systemie, wiadomości e-mail, czy opcjonalnie komunikaty SMS – wybierz to co zadziała najlepiej w twojej Izbie Adwokackiej.

Dyskusje

E-Dziennik to komunikacja dwustronna. Aplikanci nie muszą już szukać kontaktu do wykładowców, czy kolegów z roku by wysyłać wiadomości e-mail z zapytaniem. Moduł dyskusji pozwala zadawać pytania i prowadzić konwersację bezpośrednio pod tematem zajęć których dotyczy. Aplikanci mogą dyskutować zarówno z wykładowcą jak i pomiędzy sobą, nie muszą już pisać do wykładowcy każdy z osobna. Odpowiedź wykładowcy może być udostępniona całej grupie, a aplikanci mogą wymieniać się dodatkowymi informacjami.

Wygoda

Mniej czasu w kolejce do dziekanatu – nie tylko dostęp do planu zajęć czy komunikatów, ale także możliwość komunikacji z dziekanatem, przesyłania zapytań czy usprawiedliwień pozwala zaoszczędzić czas tak osobom w dziekanacie jak i samym aplikantom

Skontaktuj się z nami

biuro@gormanet.pl
Aleja Niepodległości 756/7, 81-868 Sopot

E-dzienniki to oszczędność czasu

  • Proces kształcenia to niestety także konieczność wypełniania żmudnych formalności. Celem E-dzienników było sprawić aby te czasochłonne elementy stały się jak najmniej uciążliwe.
  • Czas potrzebny na rozliczenie poszczególnych zajęć skrócił się znacznie. Wykładowca nie musi pamiętać o wszystkich formalnościach. Dzięki przypomnieniom spadł odsetek nierozliczonych zajęć, a sprawdzone obecności trafiają do dziekanatu natychmiast po zakończeniu zajęć.
  • Aplikanci korzystający z e-dziennika dzięki dostępowi on-line 24/7 nie muszą już pisać i dzwonić do dziekanatu i wykładowców co oszczędza czas obu stronom.

Automatyczne rozliczanie dla Izb Adwokackich

  • Potwierdzenie odbycia zajęć, potwierdzenie obecności aplikantów to dokumenty niezbędne do rozliczenia. Najważniejszą korzyścią dla samej izby jest automatyczne i kompleksowe rozliczanie odbytych zajęć, obecności a także usprawiedliwień. Dzięki E-dziennikowi Izba nie musi przypominać o formalnościach, nie musi czekać na ich dostarczenie, nie musi ryzykować braków w dokumentacji.
  • E-dziennik przypomina wykładowcom, asystuje przy sprawdzaniu obecności, zapamiętuje tematy, pytania i wiele innych.. Dane są natychmiast dostępne w dziekanacie. Kompleksowa dokumentacja powstaje więc automatycznie - dzięki temu macie Państwo pewność, że rozliczenie Państwa Izby będzie zawsze proste i dokładne.

Automatyczne rozliczanie dla Izb Adwokackich

  • Potwierdzenie odbycia zajęć, potwierdzenie obecności aplikantów to dokumenty niezbędne do rozliczenia. Najważniejszą korzyścią dla samej izby jest automatyczne i kompleksowe rozliczanie odbytych zajęć, obecności a także usprawiedliwień. Dzięki E-dziennikowi Izba nie musi przypominać o formalnościach, nie musi czekać na ich dostarczenie, nie musi ryzykować braków w dokumentacji.
  • E-dziennik przypomina wykładowcom, asystuje przy sprawdzaniu obecności, zapamiętuje tematy, pytania i wiele innych.. Dane są natychmiast dostępne w dziekanacie. Kompleksowa dokumentacja powstaje więc automatycznie - dzięki temu macie Państwo pewność, że rozliczenie Państwa Izby będzie zawsze proste i dokładne.

Indywidualne wdrożenie i dopasowanie do potrzeb

  • E-dzienniki tworzone są z myślą o Twojej Izbie. Oznacza to że do każdej izby podchodzimy indywidualne i dopasowujemy możliwości aplikacji do poszczególnych potrzeb. Rada mająca 50 aplikantów, czy rada mająca 3000 aplikantów – system E-dzienniki wdrażany jest indywidualnie, funkcjonalności dobierane są do potrzeb Izby.
  • Dzięki dużej elastyczności istnieje możliwość integracji E-Dzienników ze stroną internetową czy innymi systemami które już działają w Izbie Adwokackiej tak by uzyskać maksymalne korzyści dla wszystkich użytkowników systemu. Jesteśmy otwarci na wyzwania.

Przejrzyste, dokładne i automatyczne rozliczanie wykładowców z przeprowadzonych zajęć.